iPhone - Program Kompas

background image

Program Kompas

Wbudowany kompas pokazuje kierunek wskazywany przez iPhone'a oraz współrzędne
geograficzne bieżącego położenia. W Kompasie można ustawić wskazywanie północy
magnetycznej lub północy rzeczywistej.

Ważne: 

Na dokładność kompasu mogą wpływać zakłócenia magnetyczne i środowiskowe;

odchylenia mogą być powodowane nawet przez magnesy w słuchawkach iPhone'a. Kompas
cyfrowy powinien być używany wyłącznie do podstawowej pomocy w nawigacji i nie powinno się
na nim polegać przy precyzyjnym określaniu położenia, bliskości, odległości lub kierunku.

Jeśli podczas włączania programu Kompas usługi lokalizacji są wyłączone, użytkownik może
zostać poproszony o ich włączenie. Możesz korzystać z Kompasu bez konieczności włączania
usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji“ na stronie 175.

Wybór kierunku

magnetycznego lub

geograficznego.

%LHŧćFHSRãRŧHQLH

Kierunek wskazywany

SU]H]L3KRQH D

3RND]\ZDQLHELHŧćFHJRSRãRŧHQLDQDPDSLH

Kalibrowanie kompasu