iPhone - Korzystanie z kalkulatora

background image

Korzystanie z kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy
stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi
się biała obwódka wskazująca wybraną operację.

Dodawanie liczby do

SDPLĕFL

=HURZDQLHSDPLĕFL

=HURZDQLHZ\ŋZLHWODF]D

Odejmowanie liczby

]DFKRZDQHMZSDPLĕFL

Dodawanie liczby

]DFKRZDQHMZSDPLĕFL

ELDãDREZyGNDZVND]XMH

ŧHZSDPLĕFLSU]HFKR-

Z\ZDQDMHVWOLF]ED