iPhone - Korzystanie z Kolekcji domowej

background image

Korzystanie z Kolekcji domowej

Kolekcja domowa umożliwia odtwarzanie muzyki, filmów i programów TV na iPhonie z biblioteki
iTunes na Macu lub komputerze PC. Zobacz „Kolekcja domowa“ na stronie 87.