iPhone - Konwertowanie wideo dla iPhone’a

background image

Konwertowanie wideo dla iPhone'a

Do iPhone'a można dodawać wideo inne niż te kupione w iTunes Store (np. wideo tworzone w
iMovie na Macu czy wideo pobrane z Internetu, a następnie dodane do iTunes). Jeśli próbujesz
dodać wideo z iTunes do iPhone'a i wyświetlany jest komunikat z informacją, że nie można
odtwarzać tego wideo na iPhonie, możesz to wideo skonwertować.
Konwertowanie wideo do odtwarzania na iPhonie: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz
z menu Zaawansowane > Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone'a. Następnie dodaj skonwertowane
wideo do iPhone'a.

141

Rozdział 25

Wideo