iPhone - Połączone kontakty

background image

Połączone kontakty

Gdy kontakty są synchronizowane z kilkoma różnymi kontami, wśród nich mogą być dane tej
samej osoby, pochodzące z więcej niż jednego konta. Aby uniknąć wyświetlania zbędnych
pozycji na liście wszystkich kontaktów, z pochodzących z różnych kont kontaktów o tych samych
imionach i nazwiskach można utworzyć połączony kontakt. Po otworzeniu takiego kontaktu u góry
ekranu widoczny jest napis Połączone informacje.
Łączenie kontaktu: Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w i wybierz kontakt.

Jeśli połączysz kontakty z różnymi imionami lub nazwiskami, nie spowoduje to zmiany tych
danych w poszczególnych kontaktach, ale na połączonej wizytówce widoczne będzie tylko jedno
imię lub nazwisko. Aby wybrać, które imię lub nazwisko ma być widoczne, stuknij w połączoną
wizytówkę zawierającą dane przeznaczone do wyświetlania, a następnie stuknij w Użyj tej nazwy
dla nowej wizytówki.

Wyświetlanie danych kontaktowych
z konta źródłowego

Stuknij w dowolne konto źródłowe.

Rozłączanie kontaktu

Stuknij w Edycja, w

, a następnie stuknij w Rozłącz.

Połączone kontakty nie są ze sobą trwale złączane. W takiej sytuacji zmiany te zostaną skopiowane
do każdego konta źródłowego, na którym istnieją zmieniane dane.