iPhone - Konta i ustawienia kontaktów

background image

Konta i ustawienia kontaktów

Można dodawać konta kontaktów, a także konfigurować sposób sortowania i wyświetlania nazw
kontaktów.
Dodawanie konta kontaktów: Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie stuknij w
Dodaj konto.

Aby zmienić ustawienia kontaktów, wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne w celu ustawienia
następujących opcji:

Ustawianie sposobu sortowania
kontaktów

Stuknij w Sortowanie, aby posortować według imienia lub nazwiska.

Ustawianie sposobu wyświetlania
kontaktów

Stuknij w Wyświetlanie i wybierz wyświetlanie według imienia lub nazwiska.

Importowanie kontaktów z karty
SIM

Stuknij w Importuj kontakty z SIM.

Ustawianie karty Moje informacje

Stuknij w Moje informacje i wybierz z listy kartę kontaktu z własnym
nazwiskiem i informacjami.
Karta Moje informacje jest używana przez Siri i inne programy. Pola osób
powiązanych umożliwiają określenie relacji na potrzeby Siri, aby można
było mówić np. „call my sister” („zadzwoń do siostry”).

136

Rozdział 24

Kontakty

background image

Ustawianie domyślnego konta
kontaktów

Stuknij w Konto domyślne, a następnie wybierz konto. W tym miejscu są
przechowywane nowe kontakty, tworzone bez określania innego konta.

Używanie iCloud do uaktualniania
kontaktów na urządzeniach z
systemem iOS i komputerach

Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Kontakty. Zobacz
„iCloud“ na stronie 17.

137

Rozdział 24

Kontakty

background image

Wideo

25