iPhone - Kupowanie lub wypożyczanie filmów

background image

Kupowanie lub wypożyczanie filmów

iTunes Store (może być niedostępny w niektórych regionach) umożliwia kupowanie i pobieranie
filmów, programów TV i teledysków. Niektóre filmy mogą być także wypożyczane na pewien
okres. Materiały wideo mogą być dostępne w formacie standardowym (SD, 480p), w formacie HD
(720p) lub w obu tych formatach.
Kupowanie lub wypożyczanie wideo: Stuknij w Buy (jeśli chcesz kupić wideo) lub w Rent (jeśli
chcesz je wypożyczyć).

Po kupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads
(Pobrane). Zobacz „Sprawdzanie statusu pobierania“ na stronie 127.

125

Rozdział 21

iTunes Store

background image

Wyświetlanie podglądu wideo

Stuknij w Preview (Podgląd).

Wyświetlanie podglądu na
telewizorze przy użyciu AirPlay
i Apple TV

Gdy podgląd zostanie uruchomiony, stuknij w

i wybierz Apple TV.

Zobacz „AirPlay“ na stronie 35.

Uwaga:  Wideo HD kupione przy użyciu iPhone'a 3GS jest pobierane w formacie SD.