iPhone - Granie w gry

background image

Granie w gry

Rozpoczynanie gry: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Graj.

Wyświetlanie listy najlepszych
wyników

Stuknij w Gry, a następnie wybierz grę i stuknij w Liderzy.

Wyświetlanie osiągnięć do
zdobycia

Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Osiągnięcia.

Powracanie do Game Center po
graniu w grę

Naciśnij przycisk Początek, a następnie stuknij w ikonę Game Center na
ekranie początkowym.