iPhone - Zarządzanie materiałami na urządzeniach z systemem iOS

background image

Zarządzanie materiałami na urządzeniach z systemem iOS

iCloud i iTunes umożliwiają przesyłanie danych i plików między Twoimi urządzeniami z systemem
iOS a komputerami.

Â

iCloud przechowuje różne materiały (muzykę, zdjęcia i inne), a także przesyła je
bezprzewodowo metodą „push” do Twoich urządzeń z systemem iOS i komputerów, dzięki
czemu dane te są automatycznie uaktualniane. Zobacz „iCloud“ poniżej.

16

Rozdział 2

Pierwsze kroki

background image

Â

iTunes umożliwia synchronizowanie muzyki, wideo, zdjęć i innych rzeczy między komputerem a
iPhone'em. Zmiany wprowadzone na jednym urządzeniu są podczas synchronizacji kopiowane
do innych urządzeń. Można także użyć iTunes w celu skopiowania pliku do iPhone'a i użycia
go w określonym programie lub w celu skopiowania dokumentu utworzonego na iPhonie do
komputera. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 18.