iPhone - Instalowanie karty SIM

background image

Instalowanie karty SIM

Jeśli masz kartę SIM, zainstaluj ją przed skonfigurowaniem iPhone'a.

14

background image

Ważne: 

Karta SIM jest wymagana do korzystania z usług komórkowych podczas łączenia z

sieciami GSM i niektórymi sieciami CDMA. iPhone 4S aktywowany w sieci komórkowej CDMA
może również korzystać z karty SIM do łączenia się z siecią GSM, głównie na potrzeby roamingu
międzynarodowego. iPhone podlega warunkom ustalonym przez operatora sieci komórkowej,
który może nakładać ograniczenia dotyczące przełączania między operatorami i roamingu,
nawet po zakończeniu wymaganego okresu minimalnego świadczenia usług. Aby uzyskać
więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej. Dostępność usług
komórkowych zależy od sieci bezprzewodowej.

Instalowanie karty SIM w iPhonie 4S

Karta

Micro SIM

Tacka karty

Micro SIM

Spinacz lub

QDU]ĕG]LHGR

wyjmowania

karty SIM

Wkładanie karty SIM: Włóż końcówkę małego spinacza lub narzędzia do wyjmowania karty
SIM w otwór w tacce SIM. Wyjmij tackę i umieść na niej swoją kartę SIM. Ostrożnie wsuń tackę z
ułożoną na niej kartą SIM z powrotem do iPhone'a.