iPhone - Program Przypomnienia

background image

Program Przypomnienia

Przypomnienia pozwalają organizować Twoje zajęcia za pomocą list, zawierających terminy
i miejsca. Możesz otrzymywać przypomnienia w określonym dniu i o określonej godzinie
lub gdy zbliżasz się do określonego miejsca (np. domu lub biura) lub opuszczasz je. Program
Przypomnienia współdziała z kontami kalendarza, a więc uaktualnienia są automatycznie
wprowadzane na urządzeniach z systemem iOS i komputerach.

Zmiana widoków.

Oznaczanie wykonanych.

Dodawanie przypomnienia.

>`Nj^PL[SHUPLPLK`JQHSPZ[

Przełączanie między widokami Lista a Data: U góry ekranu stuknij w Lista lub Data.