iPhone - Ustawianie zegarów świata

background image

Ustawianie zegarów świata

W tym programie można dodać wiele zegarów, pokazujących czas w głównych miastach i strefach
czasowych całego świata.
Dodawanie zegara: Stuknij w , a następnie wpisz nazwę miasta. Jeśli nie możesz znaleźć
poszukiwanego miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.

Rozmieszczanie zegarów

Stuknij w Edycja, a następnie przeciągnij .

Usuwanie zegara

Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w

.