iPhone - Czytanie i edytowanie notatek

background image

Czytanie i edytowanie notatek

Lista notatek rozpoczyna się od najnowszej (na górze). Jeśli z kontem iCloud używasz wielu
urządzeń z systemem iOS lub komputerów, lista zawiera notatki utworzone na wszystkich
urządzeniach. Jeśli udostępniasz notatki dla programu na komputerze lub dla innego konta
internetowego (np. Yahoo czy Gmail), notatki te są porządkowane według konta.
Czytanie notatek: Stuknij w notatkę na liście. Aby wyświetlić następną lub poprzednią notatkę,
stuknij w lub .

Zmiana czcionki

Wybierz Ustawienia > Notatki.

Wyświetlanie notatek na
określonym koncie

Stuknij w Konta i wybierz konto.

Wyświetlanie notatek na wszystkich
kontach

Stuknij w Konta i wybierz Wszystkie notatki.

Edycja notatek

Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.

Usuwanie notatek

Mając wyświetloną listę notatek, przesuń palcem w lewo lub w prawo na
notatce. Podczas czytania notatki stuknij w .