iPhone - Znajdowanie miejsc

background image

kod pocztowy

Â

typ lub nazwa organizacji („movies”, „restaurants san francisco ca”, „apple inc new york”)

Â

Można również stuknąć w

, aby znaleźć lokalizację kontaktu.

108

background image

Wyświetlanie nazwy lub opisu
miejsca

Stuknij w pinezkę.

Wyświetlanie listy znalezionych
firm

Stuknij w , a następnie stuknij w Lista.
Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie.

Znajdowanie bieżącego położenia

Stuknij w .
Bieżące położenie wskazywane jest niebieską kropką. Jeśli położenie nie
może zostać dokładnie określone, wokół kropki pojawia się niebieski
okrąg. Im mniejszy jest promień okręgu, tym dokładniejsze jest wskazanie
położenia.

Pokazywanie kierunku

Stuknij ponownie w .
Ikona zostanie zmieniona na , a mapa zostanie obrócona, aby wskazać
kierunek.

Oznaczanie miejsca

Dotknij mapy i przytrzymaj, aż pojawi się pinezka.

Ważne: 

Działanie mapy, wskazówek dojazdu oraz programów uwzględniających bieżące

położenie zależy od usług dostępu do danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być
dostępne we wszystkich regionach, więc mapy, wskazówki lub informacje związane z położeniem
mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Porównaj informacje podane na iPhonie z
otoczeniem i w razie niezgodności kieruj się rozstawionymi znakami.

Jeśli otworzony zostanie program Mapy, a usługi lokalizacji są wyłączone, użytkownik może zostać
poproszony o ich włączenie. Z programu Mapy można korzystać bez usług lokalizacji. Zobacz
„Usługi lokalizacji“ na stronie 175.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu