iPhone - Przeglądanie cen akcji

background image

Przeglądanie cen akcji

Program Giełda pozwala na przeglądanie najświeższych notowań giełdowych wybranych spółek i
funduszy oraz indeksów giełdowych.

Mogą być one opóźnione o 20 lub więcej minut, zależnie od źródła, z którego pochodzą.
Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy: Stuknij w , a następnie stuknij w

. Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, a następnie stuknij w Szukaj.

Pokazywanie zmian notowań akcji, funduszu lub indeksu w czasie: Stuknij w notowanie akcji,
funduszu lub indeksu na liście. Następnie stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l.
Gdy wykres wyświetlany jest w poziomie, możesz go dotknąć, aby sprawdzić dokładne wartości
w określonym punkcie.

Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zmianę wartości w określonym przedziale czasu.

Pasek notowań giełdowych można wyświetlać także w centrum powiadomień. Zobacz
„Powiadomienia“ na stronie 32.

106

background image

Usuwanie notowań

Stuknij w , stuknij w

obok akcji, a następnie stuknij w Usuń.

Zmiana kolejności na liście

Stuknij w . Następnie przeciągnij obok notowania lub indeksu na
nowe miejsce na liście.

Przełączanie widoku w celu
wyświetlenia zmian procentowych,
zmian cen lub kapitalizacji

Stuknij w dowolną z wartości po prawej stronie ekranu. Stuknij ponownie,
aby przełączyć na inny widok.

Używanie iCloud do uaktualniania
listy notowań na urządzeniach z
systemem iOS

Wybierz Ustawienia > iCloud > Dokumenty i dane, a następnie wyłącz
Dokumenty i dane (domyślnie funkcja ta jest włączona). Zobacz „iCloud“ na
stronie 17.