iPhone - Wysyłanie wideo do YouTube

background image

Wysyłanie wideo do YouTube

Jeśli masz konto na YouTube, możesz wysyłać na nie swoje nagrania wideo. Zobacz „Udostępnianie
zdjęć i wideo“ na stronie 97.

105

Rozdział 13

YouTube