iPhone - Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

background image

Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w dowolny przycisk przeglądania na dole ekranu lub
stuknij w Więcej, aby wyświetlić dodatkowe przyciski przeglądania. Jeśli oglądasz wideo, to aby
wyświetlić przyciski przeglądania, stuknij w Gotowe.

:\ŋZLHWODQLH

SRZLć]DQ\FKZLGHROXE

]DFKRZ\ZDQLHXGRVWĕS

QLDQLHWHJRZLGHR

:\ŋZLHWODQLHGRGDWNR

Z\FKSU]\FLVNyZ

SU]HJOćGDQLDOXE

SU]HVWDZLDQLHSU]\FLVNyZ

:[\RUPQ^^PKLVHI`QLVK[^VYa`Dž

:[\RUPQ^WYa`JPZRWYaLNSǃKHUPHHI`^`Nj^PL[SPDžSPZ[LJ^PKLV

Zmiana przycisków przeglądania

Stuknij w Więcej, a następnie stuknij w Edycja. Przeciągnij przycisk na
dół ekranu i upuść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić. Przeciągnij
przycisk w lewo lub w prawo, aby go przenieść. Gdy skończysz, stuknij
w Gotowe.

Przeglądanie podobnych filmów

Stuknij w

obok dowolnego wideo na liście.

Wyszukiwanie wideo

Stuknij w Szukaj na dole ekranu, a następnie stuknij w pole wyszukiwania.

103

background image

Wyświetlanie więcej wideo
umieszczonych przez to samo
konto

Stuknij w

obok bieżącego wideo na ekranie informacji o wideo, a

następnie stuknij w Więcej wideo.