iPhone - Ikony statusu

background image

Ikony statusu

Ikony na pasku statusu w górnej części ekranu zawierają informacje o iPhonie:

Ikona statusu

Znaczenie

Sygnał sieci komórkowej*

Wskazuje, czy znajdujesz się w zasięgu sieci komórkowej.
Im więcej pasków, tym silniejszy sygnał. Jeśli nie ma
sygnału, zamiast tej ikony pojawia się napis „Brak sieci”.

Tryb Samolot

Wskazuje, że włączony jest tryb pracy w samolocie.
Nie można wówczas korzystać z telefonu, łączyć się
z Internetem ani korzystać z urządzeń Bluetooth®.
Dostępne są tylko funkcje nie wymagające połączeń
bezprzewodowych. Zobacz „Tryb Samolot“ na stronie 173.

UMTS

Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci 4G UMTS
(GSM) i że iPhone może łączyć się z Internetem przez tę
sieć (tylko iPhone 4S). Funkcja ta nie jest dostępna we
wszystkich krajach. Zobacz „Sieć“ na stronie 178.

UMTS/EV-DO

Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci 3G UMTS
(GSM) lub EV-DO (CDMA) i że iPhone może łączyć się
z Internetem przez tę sieć. Zobacz „Sieć“ na stronie 178.

EDGE

Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci EDGE (GSM)
i że iPhone może łączyć się z Internetem przez tę sieć.
Zobacz „Sieć“ na stronie 178.

GPRS/1xRTT

Wskazuje, że znajdujesz się w zasięgu sieci GPRS (GSM) lub
1xRTT (CDMA) i że iPhone może łączyć się z Internetem
przez tę sieć. Zobacz „Sieć“ na stronie 178.

12

Rozdział 1

iPhone — przegląd

background image

Ikona statusu

Znaczenie

Wi-Fi*

Wskazuje, że iPhone jest podłączony do Internetu przez
sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie.
Zobacz „Wi-Fi“ na stronie 173.

Hotspot osobisty

Wskazuje, że iPhone jest podłączony do innego iPhone'a
udostępniającego hotspot osobisty. Zobacz „Hotspot
osobisty“ na stronie 176.

Synchronizowanie

Wskazuje, że iPhone synchronizuje się z iTunes.

Aktywność sieci

Pokazuje aktywność sieci. Niektóre programy innych
producentów mogą używać tej ikony do wskazywania
trwającego procesu.

Przekazywanie połączeń

Wskazuje, że na iPhonie skonfigurowano przekazywanie
połączeń. Zobacz „Przekazywanie połączeń“ na stronie 66.

VPN

Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz
„Sieć“ na stronie 178.

Blokada

Wskazuje, że iPhone jest zablokowany. Zobacz „Przycisk
Włącz/Wyłącz“ na stronie 10.

TTY

Wskazuje, że iPhone został skonfigurowany do pracy z
urządzeniem TTY. Zobacz „Obsługa TTY“ na stronie 171.

Odtwarzanie

Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio
lub podcastu. Zobacz „Odtwarzanie utworów i innych
materiałów dźwiękowych“ na stronie 81.

Blokada ustawienia pionowego

Wskazuje, że ekran iPhone'a został zablokowany w
położeniu pionowym. Zobacz „Korzystanie z widoku
pionowego lub poziomego“ na stronie 22.

Alarm

Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz „Ustawianie
alarmów“ na stronie 115.

Usługi lokalizacji

Wskazuje, że używane są usługi lokalizacji. Zobacz „Usługi
lokalizacji“ na stronie 175.

Bluetooth*

Ikona niebieska lub biała: Bluetooth jest włączony
i połączony w parę z innym urządzeniem.
Ikona szara: Bluetooth jest włączony i połączony w parę
z innym urządzeniem, ale urządzenie to jest wyłączone
lub znajduje się poza zasięgiem.
Brak ikony: Bluetooth jest wyłączony i nie jest połączony
w parę z innym urządzeniem.
Zobacz „Urządzenia Bluetooth“ na stronie 35.

Bateria Bluetooth

Wskazuje poziom naładowania baterii obsługiwanego i
połączonego w parę urządzenia Bluetooth.

Bateria

Pokazuje poziom naładowania baterii lub status
ładowania. Zobacz „Bateria“ na stronie 36.

* Używanie niektórych akcesoriów z iPhone'em może mieć wpływ na działanie sieci
bezprzewodowej.

13

Rozdział 1

iPhone — przegląd