iPhone - Udostępnianie plików

background image

Udostępnianie plików

Udostępnianie plików umożliwia przesyłanie plików między iPhone'em a komputerem przy użyciu
iTunes i przewodu USB. Można udostępniać pliki utworzone za pomocą obsługiwanego programu
i zachowane w obsługiwanym formacie.

Na liście udostępniania plików w iTunes wyświetlane są nazwy programów obsługujących
udostępnianie plików. Na liście Pliki wyświetlane są znajdujące się na iPhonie dokumenty każdego
programu. Informacje o udostępnianiu plików w danym programie można znaleźć w jego
dokumentacji. Nie wszystkie programy obsługują tę funkcję.
Przesyłanie pliku z iPhone'a do komputera: W iTunes przejdź do panelu Programy dla
urządzenia. W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program na liście. Po prawej stronie zaznacz
plik, który chcesz przesłać, a następnie kliknij w Zachowaj.
Przesyłanie pliku z komputera do iPhone'a: W iTunes przejdź do panelu Programy dla
urządzenia. W sekcji Udostępnianie plików zaznacz program, a następnie kliknij w Dodaj. Plik
zostanie natychmiast przesłany do urządzenia na użytek wybranego programu.
Usuwanie pliku z iPhone'a: W iTunes przejdź do panelu Programy dla urządzenia. W sekcji
Udostępnianie plików zaznacz program, a następnie naciśnij klawisz Delete.