iPhone - Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach

background image

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach

W tej tabeli opisano, gdzie można znaleźć więcej informacji o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i
usługach dotyczących iPhone'a.

Temat

Źródła informacji

Bezpieczne korzystanie z iPhone'a

Aby uzyskać najnowsze informacje o bezpieczeństwie
i przepisach, zobacz Ważne informacje o produkcie pod
adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/#iphone.

iPhone — serwis i wsparcie techniczne, porady, fora
dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania

Przejdź do: www.apple.com/pl/support/iphone.

Serwis i pomoc techniczna operatora komórkowego

Skontaktuj się z operatorem lub otwórz jego witrynę
internetową.

Najnowsze informacje o iPhonie

Przejdź do: www.apple.com/pl/iphone.

Tworzenie Apple ID

Przejdź do: appleid.apple.com.

Korzystanie z iCloud

Przejdź do: www.apple.com/pl/support/icloud.

Korzystanie z iTunes

Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.
Internetowy samouczek iTunes (może nie być dostępny
we wszystkich regionach) można znaleźć pod adresem
www.apple.com/pl/support/itunes.

Korzystanie z iPhoto w systemie OS X

Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.

Korzystanie z Książki adresowej w systemie OS X

Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc
Książki adresowej.

192

Dodatek B

Wsparcie i inne informacje

background image

Temat

Źródła informacji

Korzystanie z programu iCal w systemie OS X

Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.

Microsoft Outlook, książka adresowa Windows, Adobe
Photoshop Elements

Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.

Znajdowanie numeru seryjnego, IMEI, ICCID lub MEID
iPhone'a

Numer seryjny, numer IMEI (International Mobile
Equipment Identity), ICCD lub MEID (Mobile Equipment
Identifier) iPhone'a można znaleźć na opakowaniu
iPhone'a. Można też wybrać na iPhonie Ustawienia >
Ogólne > To urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz support.apple.com/kb/ht1267?viewlocale=pl_PL.

Korzystanie z obsługi gwarancyjnej

Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym
podręczniku oraz w Internecie. Następnie przejdź do
adresu www.apple.com/pl/support lub zobacz Ważne
informacje o produkcie
pod adresem support.apple.com/
pl_PL/manuals/#iphone.

Usługa wymiany baterii

Przejdź do www.apple.com/pl/batteries/
replacements.html.