iPhone - Przełączanie klawiatur

background image

W celu wprowadzenia tekstu w innym języku należy przełączyć klawiaturę.
Przełączanie klawiatur podczas pisania: Naciśnij i przytrzymaj klawisz z globusem , aby
wyświetlić wszystkie włączone klawiatury. Aby wybrać klawiaturę, przeciągnij palec do jej nazwy, a
następnie oderwij go od ekranu. Klawisz z globusem jest wyświetlany, jeśli zostało włączonych
wiele klawiatur.

Można również stuknąć w . Po stuknięciu w na ekranie pojawi się przez chwilę nazwa
aktywowanej klawiatury. Kontynuuj stukanie, aby uzyskać dostęp do innych włączonych klawiatur.

Wiele klawiatur udostępnia litery, liczby oraz symbole, które nie są widoczne na klawiaturze.
Wprowadzanie liter akcentowanych i znaków alternatywnych: Dotknij podobnej litery, liczby
lub symbolu i przytrzymaj je, a następnie przesuń palec (bez odrywania go od ekranu), aby
wybrać jedną z wersji danego znaku. Na przykład, klawiatura polska pozwala na wprowadzanie
polskich znaków przez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią literą, a klawiatura
tajska umożliwia wprowadzanie liczb narodowych przez dotknięcie i przytrzymanie klawisza
z odpowiednią liczbą.