iPhone - Język japoński

background image

Język japoński

Pisanie w języku japońskim możliwe jest przy użyciu klawiatur Romaji i Kana. Można również
wprowadzać emotikony.

Wprowadzanie japońskich znaków kana

Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz
wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie japońskiej transkrypcji romaji

Wpisuj sylaby, używając klawiatury romaji. Wzdłuż górnej krawędzi klawiatury będą pojawiały się
alternatywne propozycje. Stuknij w propozycję, aby ją wprowadzić. Gdy stukniesz w klawisz ze
strzałką, możesz wybrać dodatkową sylabę lub słowo w oknie.

Wprowadzanie emotikon

Jeśli używasz japońskiej klawiatury kana, stuknij w klawisz ^_^.

Jeśli używasz japońskiej klawiatury romaji (japoński układ QWERTY), stuknij w klawisz liczb ,
a następnie w klawisz ^_^.

Jeśli używasz chińskiej klawiatury pinyin (uproszczonej lub tradycyjnej) lub zhuyin (tradycyjnej),
stuknij w klawisz symboli , a następnie w klawisz ^_^.

187

Dodatek A

Klawiatury narodowe