iPhone - Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren

background image

Oppdatere og gjenopprette iPhone-programvaren

Du kan oppdatere iPhone-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes. Du kan også
slette eller gjenopprette iPhone, og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette fra en
sikkerhetskopi.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPhone-brukergrensesnittet, men slettes ikke
fra iPhone. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese
«Nullstill» på side 173.

Oppdatere iPhone

Du kan oppdatere programvare i iPhone-innstillinger eller ved å bruke iTunes.
Oppdater trådløst på iPhone: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPhone
søker etter tilgjengelige oppdateringer.
Oppdater programvare i iTunes: iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver
gang du synkroniserer iPhone ved hjelp av iTunes. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPhone-programvaren, går du til
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprette iPhone

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPhone fra en sikkerhetskopi.
Gjenopprett fra iCloud-sikkerhetskopi: Nullstill iPhone for å slette alle innstillinger og
informasjon. Logg på iCloud, og velg Gjenopprett fra sikkerhetskopi i Oppsettassistenten. Les
«Nullstill» på side 173.
Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi: Koble iPhone til datamaskinen du vanligvis
synkroniserer med, velg iPhone i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPhone-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPhone eller
gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer og gjenoppretter iPhone-programvaren, går du til
support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

181

Tillegg B

Support og annen informasjon