iPhone - Om avhending og resirkulering

background image

Om avhending og resirkulering

Apples resirkuleringsprogram (tilgjengelig i noen områder): Du kan resirkulere den gamle
mobiltelefonen din gratis. Forhåndsbetalt fraktetikett og instruksjoner finner du på: www.apple.
com/no/recycling

iPhone-kassering og -resirkulering: Kassering av iPhone må skje i overensstemmelse med lokale
regler og forskrifter. iPhone inneholder elektroniske komponenter og et batteri. iPhone må derfor
ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når du skal kaste iPhone, kan du kontakte lokale
myndigheter for å få mer informasjon. Du kan også levere fra deg enheten hos nærmeste Apple-
forhandler eller returnere den til Apple. Batteriet vil bli tatt ut og resirkulert på en miljøvennlig
måte. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du: www.apple.com/no/recycling

Den europeiske union – informasjon om avfallshåndtering for elektroniske enheter og batterier:

Dette symbolet betyr at produktet og tilhørende batterier i henhold til lokale bestemmelser
og retningslinjer skal leveres inn separat fra husholdningsavfallet. Når dette produktet skal
kasseres, leveres det inn der lokale myndigheter har bestemt at slikt avfall skal leveres. Forbrukere
som unnlater å følge gjeldende regler for innlevering av elektronisk utstyr, kan bli bøtelagt.
Korrekt håndtering av produktet og batteriet ved kassering bevarer naturressursene og sikrer at
produktene resirkuleres på en måte som beskytter helse og miljø.

Hvis du vil ha informasjon om innsamling og resirkulering av iPhone, går du til: www.apple.com/
no/recycling/nationalservices/europe.html

Batteribytte for iPhone: Det oppladbare batteriet i iPhone skal kun skiftes av Apple eller en Apple-
autorisert serviceleverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om batteriutskiftingstjenester, går du
til: www.apple.com/no/batteries/replacements.html

183

Tillegg B

Support og annen informasjon

background image

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen
Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis
e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos
de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.