iPhone - Nullstille eller starte iPhone på nytt

background image

Nullstille eller starte iPhone på nytt

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPhone på nytt, tvinge et program til å
avslutte eller nullstille iPhone.
Start iPhone på nytt: Hold av/på-knappen nede til den røde skyveknappen vises. Flytt
skyveknappen for å slå av iPhone. Du slår iPhone på igjen ved å holde nede av/på-knappen til
Apple-logoen vises.
Tving et program til å avslutte: Hold nede av/på-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp
vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.
Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å fjerne det fra listen over sist brukte
programmer. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 20.

Hvis du ikke får slått av iPhone, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPhone må nullstilles.
Du bør kun nullstille iPhone hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på
igjen.
Nullstill iPhone: Hold nede av/på-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt
til Apple-logoen vises.