iPhone - Informasjon om sikkerhet, programvare og service

background image

Informasjon om sikkerhet, programvare og service

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPhone-relatert sikkerhetsprogramvare
og service.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Hvordan du bruker iPhone på en sikker måte

Du finner oppdatert informasjon om sikkerhet og
regelverk i Viktig produktinformasjon på www.apple.
com/no/support/manuals/iphone.

iPhone-service og -support, tips, forumer og Apple-
programvarenedlastinger

Gå til www.apple.com/no/support/iphone.

Service og support fra operatøren

Kontakt operatøren eller besøk operatørens nettsted.

Siste nytt om iPhone

Gå til www.apple.com/no/iphone.

Hvordan du oppretter en Apple-ID

Gå til appleid.apple.com/no.

Bruk av iCloud

Gå til www.apple.com/no/support/icloud.

Bruk av iTunes

Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se
en iTunes-opplæringsvideo (det er mulig at dette ikke er
tilgjengelig i alle områder), går du til www.apple.com/
no/support/itunes.

Bruke iPhoto i OS X

Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.

Bruke Adressebok i OS X

Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.

Bruke iCal i OS X

Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.

Microsoft Outlook, Windows Address Book eller Adobe
Photoshop Elements

Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse
programmene.

Hvordan du finner serienummer, IMEI, ICCID eller MEID
for iPhone

Du finner serienummeret, IMEI-nummeret (IMEI =
International Mobile Equipment Identity), ICCD- eller
MEID-nummeret (MEID = Mobile Equipment Identifier)
til iPhone-enheten på iPhone-emballasjen. Eller du
kan gå inn på iPhone-enheten og velge Innstillinger >
Generelt > Om. Du finner mer informasjon på support.
apple.com/kb/ht1267?viewlocale=no_NO.

182

Tillegg B

Support og annen informasjon

background image

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Garantiservice

Først følger du rådene i denne håndboken og ressurser
på Internett. Deretter går du til www.apple.com/no/
support eller leser Viktig produktinformasjon på www.
apple.com/no/support/manuals/iphone.

Batteribytteservice

Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.