iPhone - Fildeling

background image

Fildeling

Med fildeling kan du overføre filer med en USB-kabel mellom iPhone og datamaskinen ved hjelp
av iTunes. Du kan dele filer som er laget med et kompatibelt program og arkivert i et format som
støttes.

Programmer som støtter fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Fillisten viser hvilke
dokumenter som er på iPhone for hvert program. Slå opp i dokumentasjonen for programmet
hvis du vil ha informasjon om hvordan det deler filer. Ikke alle programmer støtter denne
funksjonen.
Overfør en fil fra iPhone til datamaskinen: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din.
Marker et program fra listen i Fildeling-delen. Marker filen du vil overføre, på høyre side, og klikk
deretter på «Arkiver i».
Overfør en fil fra datamaskinen til iPhone: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din.
Marker et program fra listen i Fildeling-delen, og klikk på Legg til. Filen overføres umiddelbart til
enheten for bruk med programmet du valgte.
Slett en fil fra iPhone: I iTunes, gå til Programmer-panelet for enheten din. Marker filen i Fildeling-
delen, og trykk på slettetasten.