iPhone - Driftstemperatur for iPhone

background image

Driftstemperatur for iPhone

Hvis den innvendige temperaturen i iPhone overstiger normal brukstemperatur, er det mulig at
følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

iPhone slutter å lade.

Â

Skjermen blir mørk.

Â

Mobilsignalet er svakt.

Â

Det vises et temperaturvarsel.

Â

Viktig:

Når temperaturvarselet vises, kan du kun bruke iPhone til å foreta nødanrop. Hvis iPhone

ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig
nedkjølt. Du kan ikke foreta nødanrop når iPhone er i denne modusen. Flytt iPhone til et kjøligere
sted, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPhone igjen.

184

Tillegg B

Support og annen informasjon

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X,
Pages, Safari, Siri, Spotlight, og Works with iPhone-logoen er
varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, iMessage, Made for iPhone-logoen, Multi-Touch og
Retina er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og
MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og
andre land.

App Store, iBookstore og iTunes Match er tjenestemerker for
Apple Inc.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og
andre land og brukes under lisens.

Ping er et registrert varemerke for Karsten Manufacturing
Corporation og brukes under lisens i USA.

NIKE og Nike-logoen er varemerker for NIKE, Inc. og
datterselskaper og brukes under lisens.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker
som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av
Apple Inc. er under lisens.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker
for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken,
kan være varemerker for sine respektive eiere.

Kartdata © 2010 Google.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun
av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en
understøttelse eller en anbefaling av disse produktene.
Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse
produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle
overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal
gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er
blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være
mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for
eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2267/2012-03