iPhone - Bruke iPhone med andre telefonoperatører

background image

Bruke iPhone med andre telefonoperatører

Noen telefonoperatører tillater at du låser opp iPhone slik at den kan brukes i andre nettverk.
Du kan finne ut om telefonoperatøren tillater dette, ved å gå til support.apple.com/kb/
HT1937?viewlocale=no_NO.

Ta kontakt med telefonoperatøren hvis du vil ha informasjon om autorisering og oppsett. Du må
koble iPhone til iTunes for å fullføre prosessen. Ekstrakostnader kan påløpe.

Du finner informasjon om problemløsing på support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=no_NO.