iPhone - Vietnamesisk

background image

Vietnamesisk

Hold nede på et tegn for å vise diakritiske tegn, og før fingeren langs skjermen for å velge tegnet
du vil bruke.

Du kan også trykke på følgende taster for å sette inn bokstaver med diakritiske tegn:

aa—â (a med circumfleks)

Â

aw—

Â

ă (a med hake)

as – á (a med akutt aksent)

Â

af – à (a med grav aksent)

Â

ar—

Â

ả (spørsmålstegn)

ax—ã (a med stigende aksent)

Â

aj—

Â

ạ (en senket tone)

dd –

Â

đ (d med strek)

ee – ê (e med circumfleks)

Â

oo—ô (o med circumfleks)

Â

ow—

Â

ơ (o krok)

w—

Â

ư (u krok)

178

Tillegg A

Internasjonale tastaturer