iPhone - Legge til og fjerne tastaturer

background image

Legge til og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på forskjellige språk på iPhone, bruker du forskjellige tastaturer.
Standardinnstillingen er at kun tastaturet for språket du har valgt er tilgjengelig. Hvis du vil gjøre
tastaturer for flere språk tilgjengelig, bruker du Tastatur-innstillingene. Hvis du vil ha en oversikt
over iPhone-tastaturer som støttes, går du til www.apple.com/no/iphone/specs.html.
Legg til et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt, trykk på Tastaturer, og velg
deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.
Fjerne et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og trykk på Rediger.
Trykk på ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.
Gjør endringer i tastaturlisten: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer. Trykk på
Rediger, og flytt ved siden av et tastatur for å flytte det til et nytt sted i listen.