iPhone - Bruke kandidatlisten

background image

Bruke kandidatlisten

Når du skriver med kinesiske, japanske eller arabiske tastaturer, vises forslagstegn eller kandidater
øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller bla til venstre for å se flere
kandidater.
Bruk den utvidede kandidatlisten: Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten. Bla
oppover eller nedover for å bla gjennom listen. Trykk på pil ned for å gå tilbake til den korte listen.