iPhone - Tillegg A:  Internasjonale tastaturer

background image

Internasjonale tastaturer

Tillegg

A

Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk,
inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.