iPhone - Sende meldinger til en gruppe

background image

Sende meldinger til en gruppe

Med gruppemeldinger kan du sende en melding til flere mottakere. Gruppemeldinger fungerer
med iMessage og MMS (ikke tilgjengelig i alle områder).
Send meldinger til en gruppe: Trykk på , og angi flere mottakere.

85

Kapittel 9

Meldinger

background image

Merk: Med MMS må gruppemeldinger også slås på i Innstillinger > Meldinger, og svar sendes kun
til deg – de kopieres ikke til de andre personene i gruppen.