iPhone - Sende bilder, videoer og annet

background image

Sende bilder, videoer og annet

Med iMessage eller MMS kan du sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak.
Send et bilde eller en video: Trykk på .

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren. iPhone kan komprimere bilde-
og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et sted

I Kart trykker du på

for et sted, trykker på Del sted (nederst på skjermen)

og trykker deretter på Melding.

Send kontaktinformasjon

I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt (nederst på
skjermen) og trykker deretter på Melding .

Send et taleopptak

I Taleopptak trykker du på , trykker på taleopptaket, trykker på Del, og
trykker på Melding.

Arkiver et bilde eller en video du
mottar, i Kamerarull-albumet

Trykk på bildet eller videoen, og trykk deretter på

.

Kopier et bilde eller en video

Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.

Arkiver kontaktinformasjon du
mottar

Trykk på kontaktboblen, og trykk på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i
eksist. kontakt».