iPhone - Søke i meldinger

background image

Søke i meldinger

Du kan søke gjennom innholdet i tekstsamtaler i Meldinger-listen.
Søke i en tekstsamtale: Trykk øverst på skjermen for å vise søkefeltet, og skriv inn teksten du
søker etter.

Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 30.

86

Kapittel 9

Meldinger

background image

Kalender

10

Om Kalender

Kalender gjør det enkelt å holde seg à jour. Du kan vise enkeltkalendere, eller du kan vise flere
samtidig. Du kan vise hendelser etter dag, etter måned eller i en liste. Du kan søke i hendelser i
kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Hvis du har ført inn bursdager for
kontaktene dine, kan du vise bursdagene i Kalender.

Du kan også opprette, endre og avlyse hendelser på iPhone og synkronisere dem med
datamaskinen. Du kan abonnere på Google-, Yahoo!-, eller iCal-kalendere. Hvis du har en Microsoft
Exchange- eller iCloud-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner.