iPhone - Redigere tekstsamtaler

background image

Redigere tekstsamtaler

Hvis du vil beholde kun deler av en tekstsamtale, kan du slette delene du ikke vil beholde. Du kan
også slette hele tekstsamtaler fra Meldinger-listen.
Rediger en tekstsamtale: Trykk på Rediger, marker delene du vil slette, og trykk deretter på Slett.

Slett all tekst og alle vedlegg, uten
å slette tekstsamtalen

Trykk på Rediger, og trykk deretter på Fjern alle.

Slett en tekstsamtale

Dra over samtalen, og trykk deretter på Slett.