iPhone - Vise sporene på et album

background image

Vise sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: På Spilles nå-skjermen trykker
du på . Trykk på et spor for å spille det. Trykk på miniatyrbildet for å gå tilbake til Spilles nå-
skjermen.

Vurderingslinje

Gå tilbake til Spilles

nå-skjermen.

Albumspor

I sporlistevisning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger når du oppretter smarte
spillelister i iTunes.

80

Kapittel 8

Musikk