iPhone - Spillelister

background image

Trykk på Arkiver i spillelisten. Spillelisten arkiveres i Spillelister med
sangtittelen til sangen du valgte.

Oppdater en Genius-spilleliste

Trykk på Oppdater i spillelisten.

Lag en Genius-spilleliste basert på
en annen sang

Trykk på Genius-spilleliste, trykk deretter på Ny, og velg en sang.

Slett en arkivert Genius-spilleliste

Trykk på Genius-spillelisten, og trykk deretter på Slett.

Genius-spillelister som opprettes på iPhone, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med
iTunes.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra
iPhone. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Spillelister

Du kan opprette og redigere dine egne spillelister på iPhone, eller redigere spillelister synkronisert
fra iTunes på datamaskinen.
Opprett en spilleliste: Vis Spillelister, og trykk deretter på «Legg til spilleliste» nesten øverst i
listen. Angi en tittel, trykk på for å velge sanger og videoer du vil inkludere, og trykk på Ferdig.
Når du lager en spilleliste og deretter synkroniserer iPhone med datamaskinen, synkroniseres
spillelisten til iTunes-biblioteket.
Rediger en spilleliste: Vis Spillelister, og marker deretter spillelisten du vil redigere. Trykk på
Rediger, og gjør følgende:

Â

For å legge til flere sanger: Trykk på .

Â

For å slette en sang: Trykk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra
iPhone.

Â

For å flytte en sang opp eller ned i listen: Flytt .

Redigeringene dine kopieres til spillelisten i iTunes-biblioteket ditt, enten neste gang du
synkroniserer iPhone med datamaskinen, eller trådløst via iCloud hvis du abonnerer på iTunes
Match.

Slett en spilleliste

Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil slette, og trykk på Slett.

Tøm en spilleliste

Gå til Spillelister, trykk på spillelisten du vil tømme, og trykk på Tøm.

Slett en sang fra iPhone

Gå til Sanger, dra over sangen, og trykk på Slett.
Sangen slettes fra iPhone, men ikke fra iTunes-biblioteket på Mac eller PC.