iPhone - Spille sanger og annen lyd

background image

Spille sanger og annen lyd

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i Viktig

produktinformasjon på www.apple.com/no/support/manuals/iphone.

Knappene nederst på skjermen gjør det mulig å navigere i innholdet på iPhone etter spilleliste,
artist, sanger og andre kategorier.
Spill en sang eller et annet objekt: Trykk på objektet.

Bruk kontrollene på skjermen til å styre avspilling. Du kan også bruke knappene på øretelefonene.
Les «Apple Earphones med fjernkontroll og mikrofon» på side 33.

77

background image

Vis Spilles nå-skjermen: Trykk på Spilles nå.

Neste/framoverspoling

Start/pause

Sporliste

Tilbake

Volum

Forrige/

tilbakespoling

AirPlay

Tilpass navigeringsknappene

Trykk på Mer, trykk på Rediger, og flytt et symbol over knappen du vil
erstatte.

Last ned flere podcastepisoder

Trykk på Podcaster (hvis Podcaster ikke vises, trykker du på Mer først), og
trykk deretter på en podcast for å se tilgjengelige episoder.

Rist for å mikse

Rist iPhone for å slå på Miks-funksjonen og bytte til en ny sang. Rist
enheten igjen for å bytte til en annen sang.
Velg Innstillinger > Musikk for å slå Rist for å mikse av eller på.

Spill musikk på AirPlay-høyttalere
eller en Apple TV

Trykk på

. Les «AirPlay» på side 34.

Vis sangtekster

Trykk på albumbildet mens sangen spilles av. (Sangteksten vises hvis du har
lagt den til ved hjelp av sangens infovindu i iTunes og du har synkronisert
iPhone med iTunes.)

Angi alternativer for Musikk

Velg Innstillinger > Musikk.

Du kan vise lydavspillingskontrollene mens du bruker et annet program ved å dobbelttrykke på
Hjem-knappen og deretter bla fra venstre mot høyre nederst på skjermen.

Kontrollene styrer programmet som spiller, eller, hvis musikken er på pause, det siste programmet
som spilte. Symbolet for det programmet vises til høyre. Trykk på det for å åpne programmet. Bla
til høyre igjen for å vise en volumkontroll og AirPlay-knappen (hvis du er innenfor rekkevidden til
en Apple TV eller AirPlay-høyttalere).

Du kan også dobbeltklikke på Hjem-knappen for å vise avspillingskontrollene når skjermen er
låst.

78

Kapittel 8

Musikk