iPhone - Podcast- og lydbokkontroller

background image

Podcast- og lydbokkontroller

Podcast- og lydbokkontroller og informasjon vises på Spilles nå-skjermen når du starter
avspillingen.

Navigering-

slinje

Spillehode

Avspillings-

hastighet

30-sekunders repetering

E-post

Still inn avspillingshastigheten

Trykk på . Trykk en gang til for å endre hastigheten.

= spill av med dobbel hastighet.
= spill av med halv hastighet.
= spill av med normal hastighet.

Gå til et punkt i tidslinjen

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å
redusere navigeringshastigheten.

Vis eller skjul kontrollene

Trykk midt på skjermen.

Skjul podcastinformasjon

Velg Innstillinger > Musikk.

79

Kapittel 8

Musikk