iPhone - Legge til musikk og lyd

background image

Legge til musikk og lyd

Slik får du musikk og annet lydinnhold på iPhone:

Du kan kjøpe og laste ned innhold fra iTunes Store på iPhone. Les Kapittel

Â

21, «iTunes Store,» på

side 119. (Du kan også gå til iTunes Store fra Musikk ved å trykke på Butikk-knappen mens du
navigerer.)
Bruk Automatiske nedlastinger til å laste ned ny musikk som kjøpes på andre iOS-enheter og

Â

datamaskiner, automatisk. Les «iCloud» på side 16.
Synkroniser med iTunes på datamaskinen. Du kan synkronisere alt medieinnholdet ditt, eller du

Â

kan markere bestemte sanger og andre objekter. Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.
Bruk iTunes Match til å lagre musikkbiblioteket ditt i iCloud og få tilgang til det på alle iOS-

Â

enhetene og datamaskinene dine. Les «iTunes Match» på side 81.