iPhone - Genius

background image

Når du synkroniserer en Genius-miks, kan iTunes velge ut og synkronisere sanger fra biblioteket
som du ikke har valgt ut for synkronisering.
Bla gjennom Genius-mikser: Trykk på Genius (hvis Genius ikke vises, trykker du på Mer først). Dra
fingeren til venstre eller høyre for å gå til andre mikser. Trykk på for å spille en miks.
Lage en Genius-spilleliste: Vis Spillelister, trykk deretter på Genius-spillliste, og velg en sang i
listen.
Hvis du vil lage en Genius-spilleliste fra Spilles nå-skjermen, trykker du for å vise kontrollene og
trykker på .

81

Kapittel 8

Musikk

background image

Arkiver en Genius-spilleliste