iPhone - Andre lydkontroller

background image

Andre lydkontroller

Trykk på albumbildet på Spilles nå-skjermen for å vise flere kontroller. Du kan se hvor mye som
er spilt, tiden som gjenstår, og nummeret på sangen. Hvis du har lagt til sangtekst ved hjelp av
iTunes, vises sangteksten også.

Repeter-

ing

Lik på

Ping

Navigeringslinje

Miks

Genius

Kommenter på Ping

Spillehode

Repeter sanger

Trykk på .

= repeter alle sanger i albumet eller listen.
= repeter kun nåværende sang.
= ingen repetering.

Miks sanger

Trykk på .

= miks sanger.
= spill sanger i rekkefølge.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å
redusere navigeringshastigheten.

Lag en Genius-spilleliste

Trykk på . Les «Genius» på side 81.

Bruk Ping

Les «Følge artister og venner» på side 120.