iPhone - Web Clip-koblinger

background image

Web Clip-koblinger

Du kan opprettet web clip-koblinger, som vises som symboler på Hjem-skjermen.
Legg til en Web Clip-kobling: Åpne nettsiden, og trykk på . Deretter trykker du på «Legg til på
Hjem-skjerm».

75

Kapittel 7

Safari

background image

Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til riktig del av nettsiden og
zoomer inn for å vise nettsiden slik den ble vist da du opprettet koblingen. Hvis ikke nettsiden har
et tilpasset symbol, brukes det bildet også for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen.
Web Clip-koblinger sikkerhetskopieres av iCloud og iTunes, men de synkroniseres ikke av iTunes
eller MobileMe. De sendes heller ikke til andre enheter av iCloud.

76

Kapittel 7

Safari