iPhone - Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

background image

Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

Skriv ut en nettside, PDF eller hurtigvisningsdokument: Trykk på , og trykk deretter på Skriv
ut.
Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 29.