iPhone - Skrive tekst og fylle ut skjemaer

background image

Skrive tekst og fylle ut skjemaer

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet.

Gå til et annet tekstfelt

Trykk på et neste tekstfelt, eller trykk på Neste eller Forrige.

Send inn et skjema

Trykk på Gå eller Søk, eller koblingen på siden for å sende skjemaet, hvis
den er tilgjengelig.

Hvis du vil slå på Autoutfyll for å fylle ut skjemaer, gå til Innstillinger > Safari > Autoutfyll.