iPhone - Koblinger

background image

Koblinger

Følg en kobling på en nettside: Trykk på koblingen.

Vise måladressen for en kobling

Hold fingeren på koblingen.

Gjenkjente data – for eksempel telefonnumre og e-postadresser – kan også vises som koblinger
på nettsider. Hold på en kobling for å se de tilgjengelig alternativene. Les «Bruke koblinger og
gjenkjenne informasjon» på side 69.