iPhone - Bokmerker og logg

background image

Bokmerker og logg

Legg til bokmerke for en nettside: Åpne siden, trykk på , og trykk deretter på Legg til
bokmerke.
Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Standardinnstillingen er at bokmerker
arkiveres på øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.
Vis tidligere nettsider (logg): Trykk på , og trykk deretter på Logg. Hvis du vil slette loggen,
trykker du på Slett.

Åpne en side som har et bokmerke Trykk på

.

Endre et bokmerke eller en
bokmerkemappe

Trykk på

, velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil

endre, og trykk på Rediger.

Bruk iCloud til å holde bokmerker
oppdatert på dine iOS-enheter og
datamaskiner

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «iCloud» på
side 16.

Synkroniser bokmerker med
nettleseren på datamaskinen din

Les «Synkronisere med iTunes» på side 18.