iPhone - Vise vedlegg

background image

Vise vedlegg

iPhone kan vise bildevedlegg i mange vanlige formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten
i e-postmeldinger. iPhone kan spille av mange typer lydvedlegg, blant annet MP3, AAC, WAV og
AIFF. Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-filer, nettsider, tekstfiler og Pages-, Keynote-,
Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.
Vis en vedleggsfil: Trykk på vedlegget for å åpne det i hurtigvisningsfunksjonen. (Du må kanskje
vente til filen er lastet ned, før den kan vises.)

Åpne en vedleggsfil

Hold fingeren på vedlegget, og velg deretter et program å åpne det
med. Hvis ingen av programmene dine støtter filen og den er av en type
Hurtigvisning ikke støtter, kan du se navnet på filen, men du kan ikke åpne
den.

Arkiver et bilde- eller videovedlegg Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på «Arkiver bilde

eller video». Objektet arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hurtigvisning støtter følgende dokumenttyper:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

nettside

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

rik tekst-format

.txt

tekst

.vcf

kontaktinformasjon

.xls, .xlsx

Microsoft Excel